9-ANTRALDEHID

Pozdrav, dođite da konzultirate naše proizvode!
  • 9-ANTHRALDEHYDE

    9-ANTRALDEHID

    Opis: 9-ANTRALDEHID je kemijska supstanca. Razložit će se kada je izložen svjetlosti i oksidira se hromovim oksidom dajući stotinu buđenja. to je žuti kristal. Tačka topljenja 9-ANTRALDEHIDA je 104-105 ℃. Sirovine: žuti fosfor, tečni klor. Boje proizvoda, lijekovi i drugi međuprodukti. Topi se na 218 ° C, ključa na 354 ° C. Netopljiv je u vodi, ali je topiv u većini organskih rastvarača kao što su ugljen disulfid, alkohol, benzen, hloroform, ...
  • Anthracene-9-Carboxaldehyde

    Antracen-9-karboksaldehid

    Opis: Antracen formaldehid je hemijska supstanca koja se razlaže kada je izložena svetlosti i oksidira se hromovim oksidom dajući stotinu buđenja. Antracen formaldehid a butil, lhraldehid; Antracen-aldehid. Poznat i kao luk-9-aldehid. Narandžasti igličasti kristal (ponovno vezan octenom kiselinom, o.). tačka topljenja l04-1D5} :. U prisustvu bezvodnog aluminijum-dihlorida, priprema se reakcijom šalote sa cijanogen-hidridom ili luke sa n-etil-toluidinom i fosfom ...